Leverandører der endnu ikke har registreret sig i forbindelse med DB12 og det udvidet ansvar bedes gøre dette på www.db12.dk.

Størstedelen af DBs medlemmer er begyndt at tage DB12 Salgs- og leveringsbetingelser i brug. I DB12 er punkt 14 den væsentligste ændring for de professionelle kunder, da de får mulighed for at få en udvidet ansvarsperiode på byggematerialer, hvor leverandøren har påtaget sig et mangelsansvar.

www.db12.dk har godt 90 leverandører tilkendegivet, at de har påtaget sig ansvaret for deres byggematerialer. Det giver en sikkerhed for håndværkere og entreprenører, når de køber byggematerialer, fordi leverandøren har påtaget sig det ansvar, der ligger i lovgivningen vedr. mangelsansvar på byggematerialer, når slutkunden er forbruger. Lovgivningen giver 10 års reklamationsfrist på skjulte mangler ved byggeri og byggematerialer.

Har en leverandør tilkendegivet, at de påtager sig et ansvar, vil leverancer, hvor slutkunden er det offentlige, offentlig støttet byggeri eller anden erhvervs byggeri også have en udvidet ansvarsperiode. Her er det de gældende betingelser i byggevareleveranceklausulen, som leverandøren er forpligtet, hvilket er 5-6 år.

Der er fortsat leverandører, der ikke har registreret sig i forbindelse med udvidet ansvar på byggematerialer. Det er vigtigt at leverandører uden byggematerialer også får registreret sig på www.db12.dk, såkedes at vi har det fulde overblik over hvilke leverandører, der har byggematerialer i deres sortiment.